הכירו את נבחרת ההתחדשות העירונית של ישראל!

החברות בנבחרת דורגו לאחר בחינת שורה של קריטריונים ותנאי סף מחמירים הכוללים איתנות פיננסית, וותק, דירוג סיכון החברה, מספר הפרויקטים בניהולן וקריטריונים רבים נוספים.

השתייכות לנבחרת ההתחדשות העירונית של ישראל מהווה חותם לאיתנות, מובילות ומצוינות.

לענף ההתחדשות העירונית יכולת השפעה ניכרת בייצור מאות אלפי יחידות דיור ברחבי מדינת ישראל בכלל ובאזורי הביקוש (תל אביב וגוש דן) בפרט, נכון לתחילת 2020, בתחום ההתחדשות העירונית פועלים כ-­1500  יזמים שונים והאומדן המצרפי של כספי הפרויקטים בתחום עומד על 20 מיליארד ₪, עובדה המחדדת את משמעות הדירוג הבוחן את מקצועיותן של החברות הפועלות בענף, את יציבותן וחוסנן הפיננסי ואת יכולתן לצלוח, גם בימי קורונה, את אתגרי הענף ולספק ללקוחותיהן את הדירה המיוחלת.