הכירו את הצמרת המשפטית של ישראל!

דירוג 25 משרדי עורכי הדין המובילים, ה-TOP 25, נחשב לאחד מדירוגי הדגל של DUN’S 100 ומציג את הצמרת המשפטית של ישראל.

דירוג יוקרתי זה מציג את משרדי עורכי הדין הגדולים והמובילים בישראל ובוחן אותם ע”פ גודלם ומספר העובדים המקצועיים בהם וכן כולל תנאי סף המתייחסים, בין היתר, למגוון תחומי ההתמחות ולבולטות של כל משרד בענף המשפט הישראלי.

על כל משרד לעסוק לפחות ב-5 תחומים משפטיים שונים מתוך סך הנישות הקיימות וכן להיות מדורג בטירים 1-2 ב-3 תחומים לפחות, בדירוג הנישות.

השתייכות לנבחרת משרדי עורכי הדין של ישראל מהווה חותם לאיתנות, מובילות ומצוינות.