הכירו את נבחרת הנדל''ן של ישראל!

דירוג DUN’S 100 של ענף הנדל”ן, מציג את חברות הבנייה והיזמות הגדולות, החזקות והאיכותיות בישראל. החברות בנבחרת דורגו לאחר בחינת שורה של קריטריונים ותנאי סף מחמירים, הכוללים בין היתר, מחזור הכנסות, איתנות פיננסית, וותק, דירוג סיכון החברה, סה”כ מלאי מקרקעין, מספר הפרויקטים המנוהלים ועוד!

השתייכות לנבחרת הנדל”ן של ישראל מהווה חותם לאיתנות, מובילות ומצוינות עסקית.