הכירו את נבחרת עורכי הדין של ישראל!

DUN’S 100 מציג זו השנה ה-16 ברציפות, את משרדי עורכי הדין הטובים בישראל, לפי 43 תחומי התמחות. משרדים אלה, הנחשבים לאיכותיים ולמובילים ביותר בתחומם, נבחנו על פי קריטריונים ותנאי סף מחמירים, המתייחסים, בין היתר, למגוון תחומי ההתמחות בהם עוסקים המשרדים וכן לרמת בולטותם והשפעתם בזירה המשפטית.

הופעה בנבחרת עורכי הדין של ישראל מהווה חותם לאיתנות, מובילות ומצוינות!

בכל שנה מדורגים המשרדים המובילים בכל תחום פעילות (“נישה”), בשלוש קבוצות איכות: המשרדים המובילים, המשרדים הבולטים והמשרדים הידועים (סדר המשרדים בתוך כל קבוצת איכות הוא לפי א”ב).

הדירוג נערך על-סמך חומרים שמתקבלים מן המשרדים, לרבות רשימת הלקוחות, עורכי הדין העוסקים בכל תחום, ותק השותפים המובילים, מידע על פסקי דין תקדימיים, פגישות עם בכירים במשרדים, ראיונות עם לקוחות בולטים ועוד. במהלך בחינת החומרים ניתן דגש רב לאופי לקוחות המשרד, למהות התיקים המטופלים ולהיקפם, ובאיזה אופן המשרד היה מעורב בנושאי הליבה הרלבנטיים לאותה נישה. בנוסף, נערכות פגישות עם השותפים הבכירים במשרדים והמוניטין של כל פירמה נבדק על-ידי ראיונות עם גורמים מובילים בענף והמלצות מלקוחות בולטים.

בנוסף לשלוש קבוצות האיכות הקבועות, בתחום הנדל”ן, בתחום דיני משפחה וירושה ובתחום הקניין רוחני – Patent Prosecution מדורגים משרדים בקבוצת ה- DUN’S STARS – זוהי קבוצת איכות מובילה בתחומים אלה.